Vol. 11 No. 1-2 (2008): Ekologija i zaštita na životnata sredina