Vol. 5 No. 2 (1997): Ekologija i zaštita na životnata sredina