Vol. 5 No. 1 (1997): Ekologija i zaštita na životnata sredina