Vol. 7 No. 1-2 (2001): Ekologija i zaštita na životnata sredina