Vol. 8 No. 1-2 (2003): Ekologija i zaštita na životnata sredina